Aktuálně

  • Muzeum Roztoky

1. rok Archevity

Archeologická expozice Archevita - Stopami věků slaví 22. dubna přesně jeden rok od otevření. Na sobotu jsme pro vás proto připravili doprovodný program, v rámci kterého si budete moci vyzkoušet pravěké výrobní postupy. Tyto workshopy jsou vhodné i pro děti. Pro ně je také připraveno loutkové představení.

Těšit se můžete na speciální komentované prohlídky a pravěký styling. Program probíhá od 10 do 18 hod.

V 15 hod. začíná loutkové představení Kvak a Žbluňk jsou kamarádi.

  • Archevita

Fotogalerie z Mezinárodního dne archeologie

Připojili jsme se k oslavám Mezinárodního dne archeologie a v sobotu 15. října 2022 měli návštěvníci možnost vyzkoušet si práci archeologa nebo si zahrát rodinnou detektivní hru.

Fotogalerie

Edukační programy

lektorský program pro studenty MŠ a 1. st. ZŠ

Pohleď z Archevity

Délka programu: 60-90minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, experimentální
Stupně školy: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Každá věc, i ta nejobyčejnější, skrývá za sebou zajímavý příběh. Společně se vydáme po stopách pravěkých lidí. Ocitneme se v roli etnografů a turistů, kteří svými smysly zkoumají stavby, jejich okolí a vybavení. Prozkoumáme bronzové dýky pocházející z pokladu objeveného v roce 2014 v Tursku, nebo střepy nádob neolitických kultur.  

Součástí lektorského programu je prohlídka archeologické expozice ARCHEVITA  – Stopami věků a výtvarná dílna.

 

Vzdělávací oblast: RVP PV - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, RVP ZV - Člověk a jeho svět
Kapacita: max. 25 dětí
Cena: 50 Kč žák, 2x pedagogický doprovod zdarma

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 13:00 - 14:30
Středa: 13:00 - 14:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 13:00 - 14:30
Pátek: 13:00 - 14:30

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

lektorský program pro studenty 2. st. ZŠ a SŠ

Vykladači historie

Délka programu: 90minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o historii
Stupně školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Lektorský program je postavený na práci ve skupinách. Studenti jsou stavěni do role Vykladačů historie. Jejím prostřednictvím si daleko lépe uvědomují mnoho možných linií výkladu nálezů pravěkých artefaktů. Jsou také konfrontováni s různými možnostmi poznání naší minulosti. Pomocí objektového učení a muzejních kufříků se studenti seznámí se specifikami a zajímavostmi daných období. Zaměříme se na architekturu, řemesla a společenský život. 

Vzdělávací oblast: Člověk v dějinách, Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury
Kapacita: max. 25 dětí
Cena: 50 Kč žák, 2x pedagogický doprovod zdarma

 

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 13:00 - 14:30
Středa: 13:00 - 14:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 13:00 - 14:30
Pátek: 13:00 - 14:30

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

aktivita v expozici Archevita

Rozhýbej neolit!

Délka programu: 90 minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, experimentální
Stupně školy: 6. ročník ZŠ

Budeme tvarovat minulost. Společně prozkoumáme detaily Neolitické keramiky a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, tvůrčími a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. Součástí edukačního programu je prohlídka expozice Archevita - stopami věků. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět
Kapacita: max. 25 dětí

 

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

aktivita v expozici Archevita

Vytvaruj si neolit

Délka programu: 90 minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, experimentální
Stupně školy: 6. ročník ZŠ

Budeme tvarovat minulost. Společně prozkoumáme detaily neolitické keramiky a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, tvůrčími a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. Součástí edukačního programu je prohlídka expozice Archevita - stopami věků. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět
Kapacita: max. 25 dětí

 

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

komentovaná prohlídka v terénu

Archeologické nálezy z regionu Roztok

Délka programu: 120 minut
Typ programu: přednáška v terénu, Mluvíme o historii
Stupně školy: 4.-5. třída, 2. stupeň ZŠ, SŠ

Přednáška archeologa středočeského kraje s možností navštívit významnou archeologickou lokalitu Levý Hradec. 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Lidé a čas a Člověk a společnost – Dějepis
Kapacita: 30 dětí

Kontakt a rezervace:
Tereza Šimková
+420720624454
simkova@muzeum-roztoky.cz

Kontakty

Otevírací doba:
St–Ne
10:00–18:00

Adresa 
Archevita
Zámek 1
252 63 Roztoky

tel.: +420 233 029 060
e-mail: pokladna@muzeum-roztoky.cz

Vstupné

Základní
160 Kč

Snížené
100 Kč

Rodinné
400 Kč

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální OP
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Středočeský kraj
Město Roztoky
Santavy
Trigema
AV Média
Keltoi
Energy Benefit

Mediální partneři

Color music radio
Radio Hey
Radio Relax
Český rozhlas
Pražský přehled kulturních pořadů
Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.