Aktuálně

  • Muzeum Roztoky

Mezinárodní den archeologie v sobotu 14. října 2023

Oslavte s námi Mezinárodní den archeologie - připraven bude program vhodný pro rodiny s dětmi.

V letošním roce máme možnost poprvé prezentovat nesmírně cenný nález zlatého poháru, který je nejstarším nalezeným ve střední Evropě.

Program bude probíhat od 13 do 18 hod.:

  • interaktivní hra pro děti
  • archeologické workshopy
  • dětská komentovaná prohlídka Archevity (od 14 a 16 hod.) vhodná pro děti od 6 do 15 let.
  • krátké komentované prohlídky poháru, které povede David Daněček, vedoucí archeologického oddělení (od 13, 14, 15, 16, 17 a 17:55 hod.)

Fotogalerie

Edukační programy

lektorský program pro studenty MŠ a 1. st. ZŠ

Pohleď z Archevity

Délka programu: 60 minut (MŠ)/ 90 minut (ZŠ)
Typ programu: S tvořivou aktivitou, experimentální
Stupně školy: MŠ (od 5 let), 1. stupeň ZŠ

Každá věc, i ta nejobyčejnější, skrývá za sebou zajímavý příběh. Společně se vydáme po stopách pravěkých lidí. Ocitneme se v roli etnografů a turistů, kteří svými smysly zkoumají stavby, jejich okolí a vybavení. Prozkoumáme bronzové dýky pocházející z pokladu objeveného v roce 2014 v Tursku, nebo střepy nádob neolitických kultur.
Program probíhá v prostorách archeologické expozice ARCHEVITA  – Stopami věků. Součástí programu je výtvarná dílna.  

Vzdělávací oblast: RVP PV - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, RVP ZV - Člověk a jeho svět

Kapacita programu: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: 80 Kč
, 2x pedagogický doprovod zdarma

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30  

Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 
Rezervace programu:

Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

 

 

lektorský program pro studenty 2. st. ZŠ a SŠ

Vykladači historie

Délka programu: 90minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o historii
Stupně školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Lektorský program je postavený na práci ve skupinách. Studenti jsou stavěni do role Vykladačů historie. Jejím prostřednictvím si daleko lépe uvědomují mnoho možných linií výkladu nálezů pravěkých artefaktů. Jsou také konfrontováni s různými možnostmi poznání naší minulosti. Pomocí objektového učení a muzejních kufříků se studenti seznámí se specifikami a zajímavostmi daných období. Zaměříme se na architekturu, řemesla a společenský život. 

Vzdělávací oblast: Člověk v dějinách, Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury

Kapacita programu: min. počet 12, max. počet 25 dětí
Cena: 80 Kč
, 2x pedagogický doprovod zdarma

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30  

Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 
Rezervace programu:

Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

 

aktivita v expozici Archevita

Rozhýbej neolit!

Délka programu: 90 minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, experimentální
Stupně školy: 6. ročník ZŠ

Budeme tvarovat minulost. Společně prozkoumáme detaily Neolitické keramiky a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, tvůrčími a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. Součástí edukačního programu je prohlídka expozice Archevita - stopami věků. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět

Kapacita programu: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: 80 Kč
, 2x pedagogický doprovod zdarma

Program Rozhýbej neolit! je možné objednat pouze od září do ledna.  

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30  

Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 
Rezervace programu:
Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

 

aktivita v expozici Archevita

Vytvaruj si neolit

Délka programu: 90 minut
Typ programu: S tvořivou aktivitou, experimentální
Stupně školy: 6. ročník ZŠ

Budeme tvarovat minulost. Společně prozkoumáme detaily neolitické keramiky a sídlišť prvních zemědělců ve Středočeském kraji. Navazujeme na učivo šestých tříd, tvůrčími a aktivizačními metodami prohlubujeme znalosti získané bádáním a experimentováním v expozici. Seznámíme se s rituály a řemesly kultur s lineární keramikou. Součástí edukačního programu je prohlídka expozice Archevita - stopami věků. 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, člověk a jeho svět

Kapacita programu: min. počet 10, max. počet 25 dětí
Cena: 80 Kč
, 2x pedagogický doprovod zdarma

Program Rozhýbej neolit! je možné objednat pouze od září do ledna.  

Termíny:
Úterý: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Středa: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Čtvrtek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30
Pátek: 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30  

Programy pro školy objednávejte nejméně týden předem. 
Rezervace programu:
Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

 

 

komentovaná prohlídka v terénu

Archeologické nálezy z regionu Roztok

Délka programu: 120 minut
Typ programu: přednáška v terénu, Mluvíme o historii
Stupně školy: 4.-5. třída, 2. stupeň ZŠ, SŠ

Přednáška archeologa středočeského kraje s možností navštívit významnou archeologickou lokalitu Levý Hradec. 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Lidé a čas a Člověk a společnost – Dějepis
Kapacita programu: min. počet 10, max. počet 30 dětí

Rezervace programu:
Tereza Šimková
simkova@muzeum-roztoky.cz

Kontakty

Otevírací doba:
St–Ne
10:00–18:00

Adresa 
Archevita
Zámek 1
252 63 Roztoky

tel.: +420 233 029 060
e-mail: pokladna@muzeum-roztoky.cz

Ve středu 1. listopadu je Archevita mimořádně otevřena od 11 hod. Děkujeme za pochopení

Vstupné

Základní
160 Kč

Snížené
100 Kč

Rodinné
400 Kč

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Středočeský kraj
Město Roztoky
Santavy
Trigema
AV Média
Keltoi
Energy Benefit

Mediální partneři

Color music radio
Radio Hey
Radio Relax
Český rozhlas
Pražský přehled kulturních pořadů
Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.